DOĞRU, DOĞRU PARÇASI ,PARALEL DOĞRULAR

FİZİKSEL YÖNTEMLERLE KARIŞIM AYIRMA
28 Şubat 2019
SESİN KATI, SIVI, GAZ ORTAMDA YAYILMASI
2 Mart 2019

Okulumuzun 5 Sınıf öğrencileri
doğru,doğru parçası,ışın,dik kesişen,
paralel doğruları  öğrendiler.


Ansolon