DÜZGÜN VE DAĞINIK YANSIMA

TED GENEL MERKEZ KİTAP KOMİSYONU
7 Mart 2019
21-26 Mart Orman Haftası KAPSAMINDA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ
21 Mart 2019

TED Van Koleji 5. sınıf öğrencilerimiz
Fen Bilimleri dersinde getirdikleri malzemelerle
“Düzgün ve Dağınık Yansıma” deneyini gözlemleyerek keşfettiler.
#TEDVanKoleji #GelecekTEDilebaslar #TEDliolmakayricaliktir


Ansolon