SESİN NASIL TİTREŞİM OLUŞTURDUĞU

TAKVİM YAŞI TABLOSU
5 Mart 2019
TED GENEL MERKEZ KİTAP KOMİSYONU
7 Mart 2019

TED Van Koleji 6/A sınıfı öğrencilerimiz
Fen Bilimleri dersinde sesin nasıl titreşim
oluşturduğunu yaptıkları tuz deneyiyle gözlemlediler.
#TEDVanKoleji #GelecekTEDilebaslar #TEDliolmakayricaliktir


Ansolon